Bilgi Köşesi

Ağız ve Diş Hijyeni Bilinci Çok Erken Yaşlarda Kazandırılmalıdır!

Ağız ve diş hijyeni çok erken yaşlardan itibaren kazanılması gereken önemli bir alışkanlıktır. Çünkü vücut sağlığı önce ağızdan başlar. Çocukluk dönemi bu alışkanlığın kazanılması dolayısıyla ağız ve dişlerde oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu noktada rutin diş hekimi ziyaretleri çocuğun ağız ve diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve çocukta bilinç oluşturulması açısından önemlidir.

İlk Diş Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Çocuklarda ilk diş sürdükten sonra (6 ay -1 yaş) ilk diş muayenesi yapılmalıdır. Erken diş muayenesi ile ebeveyne doğru ağız hijyen eğitimi verilir, çocuğun beslenme düzenlemesi yapılır ve çürükten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında aile bilgilendirilir. Bu şekilde henüz bebeklik dönemindeyken diş çürüklerinin önüne geçilmiş olur. Böylece uzun dönemde çürüksüz ve sağlıklı dişlerin temelleri erkenden atılmış olur.

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Nedir? 

Pedodontistler (Çocuk Diş Hekimleri) Ne Yapar?

Süt ve kalıcı dişlerinin sağlıklı bir şekilde korunması ve oluşabilecek sorunların tedavisiyle ilgilenen ana bilim dalına Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) denir. Pedodonti, 0-13 yaş arası çocuklarda, bebeklik çağından itibaren; ağız, diş ve çene gelişimini izleyerek olası problemlerin önüne geçmek için koruyucu ve önleyici tedaviler sunar.

Çocuk diş hekimliği ana bilim dalında uzmanlık veya doktora eğitimi almış diş hekimlerine ise, pedodontist veya çocuk diş hekimi denir. Çocukluk dönemi, yetişkinlikten farklı olarak hızlı metabolizma, hızla devam eden büyüme-gelişme gibi dinamiklere sahiptir. Doğal olarak süt dişleri ve yeni süren genç kalıcı dişlerin yapısı da bir yetişkinin diş yapısına göre oldukça farklıdır. Bu nedenle pedodontistler (çocuk diş hekimleri), çocuk ağız diş sağlığında en kapsamlı bilgiye sahip, çocuk duygu dünyasını iyi tanıyan diş hekimleridir.

 Pedodonti – Çocuk Diş Bölümü Uygulamaları Nelerdir?

 • Çocuklarda beslenme ve ağız hijyeni eğitimi
 • Koruyucu diş tedavileri
 • Fissür örtücü uygulaması
 • Flor uygulamaları
 • Süt ve daimi dişlerin restoratif tedavileri
 • Dental travma tedavileri
 • Süt dişi çekimi
 • Endodontik (dolgu, kanal) tedaviler
 • Ortodontik tedaviler
 • Kök ucu açık, gelişimini tamamlamamış daimi dişlerin tedavisi
 • Yer tutucu uygulamaları
 • Kötü ağız alışkanlıklarının tedavisi (parmak emme, tırnak yeme vb.)
 • Çene gelişimi takibi, diş sıkma tedavisi

Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları Nelerdir?

Toplam 20 tane olan süt dişlerinin birincil görevi çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Bununla birlikte düzgün konuşma gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Süt dişleri, kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı dişler için korurlar ve kalıcı dişler sürerken onlara rehberlik ederler.

Süt dişi çürükler nedeniyle erken çekildiği zaman bu doğal yer tutuculuk fonksiyonu da ortadan kalkmış olur. Çocuk diş hekimliğinin (pedodonti) en önemli misyonu ağız ve dişlerde oluşabilecek bu tür sorunları engelleyecek önlemleri almak ve çocukları sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır. Bu amaçla uygulanan işlemlere Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları adı verilir.

Fissür Örtücü (Fissure Sealant) Nedir?

Daimi dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki derin ve çürümeye meyilli olukları (fissürleri) kapatıp bakterilerin buraya ulaşmasına izin vermeyen ve bu yolla çürüğü önleyen akışkan dolgu maddesine fissür örtücü denir. Fissür örtücü uygulamaları 6 ayda bir kontrol edilmelidir.

Fluorid Uygulamaları

Flor, dişlerin yapısını kuvvetlendiren ve dişlerin çürümesini önleyen bir elementtir. Yeni sürmüş dişler diş minesi tam olarak olgunlaşmadığından genellikle çürüğe karşı daha dirençsiz ve çürük oluşumuna yatkınlardır. Flor, diş minesini kuvvetlendirerek dişi asit ataklarına karşı korur ve dolayısıyla diş çürüklerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Profesyonel yüzeyel flor uygulaması sadece diş hekimleri tarafından uygulanabilen koruyucu bir yöntemdir. Yüzeyel flor, 6 ayda bir diş hekimi tarafından uygulanmalıdır.

Yer Tutucular

Erken süt dişi kayıplarında, alttan gelecek olan daimi dişin yerini korumak amacıyla kullanılan apereylere yer tutucular denir. Yer tutucular, komşu dişlerin çekim boşluğuna hareket etmelerini ve bu yolla daimi dişin ya gömük kalmasını yada farklı yerden çıkmasını, dolayısıyla ileride ortodontik bozukluk oluşmasını önlemeye yarayan apareylerdir. Diş hekimi korkusu olmayan çocukların tedavileri klinik koşullarda, zihinsel engelli veya anksiyeteli çocukların tedavisi ise sedasyon uygulanarak ya da genel anestezi altında yapılmaktadır.

Armağan Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği olarak çocuğunuzu sağlıkla yarınlara hazırlamak için alanında uzman çocuk diş hekimlerimiz ile tedavilerini güven içinde gerçekleştirmekte siz ebeveynlere de diş bakımı hakkında detaylı bilgi sunmaktayız. Sağlıklı nesiller için rutin çocuk diş hekimi ziyaretlerinizi lütfen ihmal etmeyin.

Daha detaylı bilgi almak veya randevu oluşturmak için lütfen bizimle iletişime geçin.